dotyczyło to zdolności prawnej partii politycznych - wg ówczesnych przepisów partie polityczne nie miały osobowości prawnej i odmawiano im prawa do ustanowienia fundacji. Prawo w ciągu roku zmieniło się  i uznano również zdolność prawną partii politycznych istniejących przed wejściem w życie ustawy o Partiach Politycznych z 28 lipca 1990 r.